Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor klanten

Vooraf

Lunch Laten Bezorgen is onderdeel van Hapjes aan Huis B.V. Wij zijn een samenwerkingsverband van lokale kwaliteitscateraars en bakkers door heel Nederland die dagelijks de catering verzorgen.

Hapjes aan Huis B.V. is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met kantoor aan de Pieter Goedkoopweg 16, 2031 EL Haarlem en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71311084 (“Hapjes aan Huis”).

Deze Algemene Voorwaarden voor Klanten zijn van toepassing op de bemiddeling van Hapjes aan Huis B.V. via het platform van Lunchlatenbezorgen.nl. Voor cateraars & bakkers gelden de Algemene Voorwaarden voor Cateraars.

Eventuele correspondentie kunt u sturen naar info@LunchLatenBezorgen.nl of naar bovenstaand adres.

1.  Definities

Cateraar - een bedrijf dat gerechten, dranken en aanverwante producten bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

Cateringaanbod - het producten- en dienstenaanbod van de Cateraar dat door de Klant via het Platform kan worden besteld.

Klant - een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst via het Platform.

Overeenkomst - een overeenkomst tussen de Klant en de Cateraar met betrekking tot een bestelling via het Platform en de bezorging ervan door of namens de Cateraar.

Platform - de website(s) en andere tools van LunchLatenBezorgen.nl, waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Service - de diensten en/of werkzaamheden door LunchLatenBezorgen.nl aangeboden aan de Klant, het bemiddelen bij het tot stand komen van de Overeenkomst en het doorsturen van bestelling naar de Cateraar.

2.  Toepasselijkheid

Klanten gaan bij het plaatsen van een bestelling op Lunchlatenbezorgen.nl een overeenkomst aan met de Cateraar voor de levering van het geselecteerde cateringaanbod. LunchLatenBezorgen.nl is niet verantwoordelijk voor hetgeen door de geselecteerde cateraar wordt geleverd en bezorgd. Op het Cateringaanbod en de bezorging ervan kunnen mogelijk algemene voorwaarden van de desbetreffende cateraar van toepassing zijn.

3. Bestellingen

3.1. Bestellingen dienen tenminste voor 12 uur de dag voor levering voorafgaand aan de afleverdatum gedaan te worden. Lunch Laten Bezorgen kan niet garanderen dat bestellingen die korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum worden geplaatst volledig of tijdig kunnen worden uitgeleverd. De Klant wordt hierover zo mogelijk tijdig telefonisch benaderd.

3.2. Bestelling worden aan een cateraar of bakker uit het postcodegebied van de Klant gekoppeld. Ingeval de levering door een Cateraar uit het postcodegebied van de Klant niet mogelijk is, wijken wij uit naar een landelijke keuken met een eigen assortiment en leveringsvoorwaarden. Dit wordt vooraf besproken met de klant.

4.  Bezorging en leveringstijden

4.1. Wanneer de Klant een gewenste aflevertijd heeft opgegeven, dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De Cateraar behoudt zich het recht voor om af te wijken van op het Platform gewenste leveringstijden. Bij feestdagen zal de Cateraar ernaar streven om de Klant tijdig te informeren over het tijdstip van de levering.

4.2. In geval van zakelijke Klanten wordt de bestelling afgeleverd bij de receptie, indien aanwezig. De Cateraar is niet verantwoordelijk voor interne doorlevering. Mocht de bestelling niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de bezorger trachten de bestelling bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de bestelling teruggenomen en wordt een gedetailleerd afhaalbericht achtergelaten. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat de Klant niet van zijn betaalverplichting jegens de Cateraar. De Klant is in dat geval gehouden de Cateraar te vrijwaarden voor alle gemaakte extra kosten.

4.3. Mocht de Klant het Cateringaanbod met spoed willen bestellen, dan dient de Klant contact op te nemen met de klantenservice van Lunch Laten Bezorgen.

4.4 Lunch Laten Bezorgen berekent namens de Cateraar op elke online bestelling € 15,00 euro bezorgkosten door heel Nederland per rit. Indien de Cateraar materialen retour dient te nemen, waaronder borden, bestek of warmhoudapparatuur, wordt er € 15,00 extra bezorgkosten in rekening gebracht. Bij bezorging op 24, 25 en 26 december wordt er per bestelling per rit € 30,00 euro aan kosten gerekend en wordt alleen het kerstassortiment bezorgd.

5. Betaling

5.1 De Klant is gehouden vooraf met Ideal of op rekening (alleen voor bedrijven) van de bestelling te betalen. Op verzoek wordt achteraf een factuur per e-mail toegestuurd. Bij regelmatige bestellingen kunnen zakelijke klanten op rekening betalen. Zakelijke Klanten kunnen op rekening betalen binnen de vastgestelde betaaltermijn maximaal 30 dagen.

Overheidsinstanties kunnen met E-facturatie betalen.

5.2 Indien Lunch Laten Bezorgen daartoe wordt gemachtigd, kan zij namens de Cateraar de online betaling van de Klant in ontvangst nemen.

5.3 Alle prijzen vermeld op het Platform zijn inclusief btw voor particuliere klanten en exclusief btw voor bedrijven. Er geldt een minimaal bestelbedrag van € 80,00. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

6. Annulering

6.1 Voor het annuleren van een gemaakte bestelling dient de Klant contact op te nemen met de klantenservice van Lunch Laten Bezorgen. De annulering wordt eerst definitief, nadat Lunch Laten Bezorgen u deze schriftelijk/per mail heeft bevestigd heeft.

6.2 Bij annulering van de bestelling worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij anders afgesproken of als vermeld onder 6.3:

•          t/m 3 dagen voor de leveringsdatum: 0% van de totale kosten.

•          2 dagen of minder voor de leveringsdatum: 100% van de totale kosten.

6.3 Annulering met kerst: Tot 12 december kan de Klant kosteloos annuleren. Bij annuleren na deze datum is de totale som (exclusief bezorgkosten) verschuldigd.

6.4 LunchLatenBezorgen.nl kan zelfstanding een bestelling annuleren als zij om welke reden ook misleidend, frivool of foutief blijkt te zijn of wanneer er vermoedens of aanwijzingen zijn van illegale activiteiten. In dat geval zal Lunch Laten Bezorgen zo mogelijk de desbetreffende klant of bezoeker van het Platform informeren.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Lunch Laten Bezorgen' is niet aansprakelijk voor het geleverde of bestelde Cateringaanbod door de Cateraar. De Cateraar is de uitvoerende partij, bevestigt de bestelling, bereidt de gerechten en bezorgt deze. De Klant heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het juist en volledig aanleveren van het bezorg- en factuuradres. Nadat de Klant een bestelling online heeft ingediend, ontvangt de Klant per email een bevestiging van de bestelling. Wat in deze bevestiging staat beschreven, is jegens de Cateraar bindend.

7.2 Lunch Laten Bezorgen aanvaart geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een “tijdelijke” onbereikbaarheid van het Platform.

7.3 Afbeeldingen op het Platform behelzen sfeerfoto’s. De Klant kan hieraan geen garantie ontlenen, dat de uitstraling van de bestelling vergelijkbaar is als op het Platform getoond.

8. Alcohol

Bij zowel het bestellen als het afleveren van alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet, dient de Cateraar op grond van geldende wet- en regelgeving de Klant om leeftijdsidentificatie te vragen. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, worden de alcoholische producten van de bestelling niet geleverd. Het staat de Cateraar tevens vrij om de bestelling in zijn geheel ter stond te annuleren. Wanneer de alcoholische producten op grond van dit artikel niet worden geleverd, kunnen er annuleringskosten aan de Klant in rekening worden gebracht, welke tenminste zullen bestaan uit de waarde van de alcoholische producten van de desbetreffende bestelling.

9. Klachtenafhandeling

9.1       Vanwege de bederfelijkheid van het geleverde, dienen klachten over het Cateringaanbod, bestelling of de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee (2) werkdagen, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven met foto’s te worden ingediend bij de Cateraar.

9.2       Lunch Laten Bezorgen bemiddelt waar in redelijkheid mogelijk in geschillen tussen de Cateraar en de Klant, maar zij is daartoe niet verplicht.

9.3       Klachten over de Service of het Platform kunnen worden gemeld aan info@LunchLatenBezorgen.nl.

9.4       Lunch Laten Bezorgen streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 week te behandelen.

10. Intellectueel eigendomsrecht

'Hapjes aan Huis' & ‘www.LunchLatenBezorgen.nl’ zijn beschermde namen. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Lunch Laten Bezorgen enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Heeft u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, kunt u zich wenden tot info@LunchLatenBezorgen.nl en een aanvraag daartoe indienen.

11. Allergenenwetgeving

Sinds 13 december 2014 is de Allergenenwetgeving van kracht. Het op Lunch Laten Bezorgen gepubliceerde Cateringaanbod wordt door iedere individuele Cateraar samengesteld en bereid. Het gebruik van basis ingrediënten wordt in principe voorgeschreven, echter de Cateraar behoudt de vrijheid te kiezen voor eigen leverancier/merken. Lunch Laten Bezorgen is niet verantwoordelijk voor de ingrediënten die worden gebruikt voor het eten. Heeft u een allergenenallergie, neem dan contact op met Lunch Laten Bezorgen en wij vragen aan de Cateraar welke allergenen er gebruikt worden voor het desbetreffende eten.

12. Privacy, cookies en behandeling persoonsgegevens

12.1 Lunch Laten Bezorgen gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze nimmer aan derden ter beschikking stellen, behalve in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Lunch Laten Bezorgen houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek. Zie voorts Privacybeleid.

12.2 Lunch Laten Bezorgen gebruikt een techniek genaamd "Cookies", om de apjesaanhuis.nl gebruiksvriendelijk te maken. Zie voorts Cookiebeleid.

Vragen? 085-743 03 62

Deze klanten gingen u voor

Swiper icon
 • Ik kan niets anders zeggen dan dat wij een top-ervaring hebben. Vanaf de start-email bezorging en de communicatie over het retourneren van de spullen. Niets anders dan complimenten ontvangen over de koude hapjes halal en de dessertschalen. Mede door dit was mijn feestje een succes. Hartelijk dank

  - Monique
 • 25 september 2023

  Heerlijke verse hapjes keurig verpakt en ruim op tijd afgeleverd. Een heel enkel hapje was iets te nattig op de sandwich bodem maar is niet te voorkomen door de ruime visvulling die er op zat. Had expres al iets mindere hoeveelheid besteld maar was alsnog prima voldoende.

  - Colette de Jonge
 • 25 september 2023

  Het buffet zag er fantastisch uit en werd keurig op tijd geleverd. Onze gasten waren verrast over de opstelling en kwaliteit van het eten.

  - Ton Groothand
 • 25 september 2023

  De catering was goed verzorgd en het Indisch buffet was heerlijk

  - Corrie Ketelaar
 • 25 september 2023

  Fijne communicatie goede service fijne ervaring en een goede aanwinst voor ons feest.

  - D.
 • 25 september 2023

  Zeer tevreden. De hapjes waren heerlijk en er was meer dan genoeg.

  - Helma
 • 25 september 2023

  Internationaal buffet Prima communicatie. Tafel mooi gedekt. Het eten was goed. Het vlees eb de garnalen heerlijk.

  - Liz
 • 25 september 2023

  Had een High Tea voor 20 personen. Prima verzorgd was heerlijk. Niets dan complimenten

  - Mw. V. van Tiggelen
 • 24 september 2023

  Wij gingen voor de Budgetschotel voor 30 personen. Was ontzettend smaakvol en meer dan genoeg. Heel uitgebreid met mooi gegarneerde koude hapjes en warme schotels. Opwarmen met de pan duurde wel langer dan het half uurtje op stand 1 zoals was aanbevolen.

  - Jascha
 • 24 september 2023

  Communicatie en service waren bijzonder goed. Jammer dat er op zondag geen contact mogelijk is. De vega schotel was ietwat bescheiden van hoeveelheid. Verder prima.

  - Eric Elijzen
 • 21 september 2023

  super

  - Jeanette
 • 20 september 2023

  Het was weer heerlijk onze gasten waren te spreken over het eten dat jullie geleverd hebben. Toppie

  - Verberne
 • 19 september 2023

  Goede ervaring. Alleen jammer van de ochtend levering. Ik had duidelijk een voorkeur voor s middags maar omdat het dan onzeker was hoe laat ze zouden komen was ik noodgedwongen het extra ochtendtarief van 15 euro extra te betalen. Jammer

  - Fieke Vos
 • 18 september 2023

  Levering prima geregeld eten was prima zelfs veel te veel. Goede kwaliteit vlees en levering en ophalen in overleg.

  - Hahnraths
 • 18 september 2023

  Wij hebben met de communicatie met en klantvriendelijkheid van hapjes-aan-huis goede ervaring opgedaan. De catering zelf via Huiz van Smaak viel wel erg tegen. De soep was okay maar het eten 3 soorten pasta was smakeloos. Al onze gasten waren het daar over eens.

  - Gera Welker
 • 18 september 2023

  Het buffet was tot in de puntjes geregeld. Vooraf heel goed contact. Op tijd bezorgd. Maar bovenal het hollandse buffet was meer dan verrukkelijk. Alle gasten hebben genoten van het buffet Paco dankjewel we komen zeker bij je terug

  - Joke
 • 18 september 2023

  Communicatie was top. Het was geen probleem om nog extra mensen toe te voegen rekening te houden met dieetwensen. Verder was de complete BBQ verzorgd dus dat was ook top. Vlees was prima.

  - Ewout Zuiderduin
 • 18 september 2023

  Alles prima geregeld. Duidelijke communicatie en snelle reactie. Vriendelijke bezorger die keurig op tijd was. Tip de worstrol zouden we vervangen voor iets anders.

  - Rutger
 • 18 september 2023

  Ik heb al meerdere keren met heel veel succes een BBQ georganiseerd via Hapjes aan Huis. kwaliteit en service zijn top

  - Plomp
 • 18 september 2023

  Snelle en goede communicatie. Eten en toebehorende spullen waren super in orde

  - Studentenbureau
20 / 4243 beoordelingen Alle reviews bekijken >
Winkelwagen
Producten
Aantal:
SluitenAkkoord